Th., 27/06
 • 07:30 ● 60 Min
  Vinyasa Yoga
  Thomas
 • 18:30 ● 70 Min
  Vinyasa Yoga BASIC
  Lena
 • 20:00 ● 70 Min
  Anusara Yoga - Präventionskurs (mit Anmeldung)
  Carmen